Blog

Blog mec. Karoliny Karasińskiej

Jak uwłaszczyć nieruchomość rolną?

Podobnie jak w przypadku zasiedzenia, uwłaszczenie jest formą potwierdzenia tytułu prawnego dla posiadanej nieruchomości rolnej. Jednocześnie w przeciwieństwie do zasiedzenia, postanowienie o uwłaszczeniu ma wyłącznie charakter deklaratoryjny [...]

Rozwód – Jak się rozwieść?

Sprawy rozwodowe w Polsce należą do właściwości Sądów Okręgowych. Składając pozew o rozwód należy pamiętać, aby dołączyć do niego skrócony odpis aktu małżeństwa, odpisy aktów urodzenia dzieci (jeśli np. urodziły się w trakcie [...]

Jak zasiedzieć nieruchomość?

Zgodnie z obowiązującym prawem posiadacz nieruchomości, który nie jest jej właścicielem nabywa ją na własność, w przypadku nieprzerwanego posiadania przez okres 20 lat lub 30 gdy posiadał ją w złej wierze (art 172 kodeksu cywilnego). Za [...]

Windykacja długów

Praktyka sądowa w zakresie windykacji pokazuje, że czasami dłużnik dokonuje spłaty zadłużenia dopiero po wniesieniu przez wierzyciela pozwu do sądu. Spłata części lub całości zadłużenia przez pozwanego na tym etapie postępowania tj. [...]