Postępowanie administracyjne

Oferowana pomoc w postępowaniu administracyjnym

 • Przed organami administracyjnymiOpen or Close

  - wnioski, skargi, odwołania od decyzji, zażalenia, wnioski o ponowne rozpoznanie sprawy, wnioski o wznowienie postępowania, wnioski o uznanie decyzji za niezgodną z prawem

  - reprezentowanie strony w postępowaniu przed organem administracyjnym I i II rzędu (organem odwoławczym)

 • Przed sądami administracyjnymiOpen or Close

  - przygotowanie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

  - przygotowanie skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego

  - reprezentowanie strony w postępowaniu przed WSA i NSA