Postępowanie cywilne

Oferowana pomoc w postępowaniu cywilnym

 • Rozwód / SeparacjaOpen or Close

  - mediacje

  - przygotowanie pozwu

  - reprezentowanie przed sądem

 • Podział majątku małżeńskiego po ustaniu małżeństwa Open or Close

  - mediacje

  - przygotowanie pozwu

  - reprezentowanie przed sądem

 • Alimenty (dzieci, współmałżonkowie, dziadkowie, rodzice)Open or Close

  - wezwanie do dobrowolnego łożenia na potrzeby osoby uprawnionej do alimentów

  - reprezentowanie przed sądem

  - przygotowanie wniosku o egzekucję zasądzonej kwoty alimentów

 • Władza rodzicielskaOpen or Close

  - przygotowanie stosownego wniosku w zakresie wykonywania , ograniczenia i pozbawienia władzy rodzicielskiej

  - przygotowanie wniosku o ustalenie, ograniczenie lub pozbawienie kontaktów z dzieckiem

  - reprezentowanie przed sądem

  - przysposobienie (adopcja)

 • Odszkodowanie / ZadośćuczynienieOpen or Close

  - wezwanie do zapłaty

  - negocjacje

  - przygotowanie pozwu

  - reprezentowanie przed sądem

  - dochodzenie zasądzonego odszkodowania / zadośćuczynienia na drodze postępowania egzekucyjnego (przed komornikiem)

 • Z zobowiązań umownychOpen or Close

  - wezwanie do zapłaty

  - negocjacje

  - przygotowanie pozwu

  - reprezentowanie przed sądem

  - dochodzenie zasądzonej kwoty na drodze egzekucji komorniczej (postępowania egzekucyjnego)

 • SpadkiOpen or Close

  - dział spadku, stwierdzenie nabycia spadku, uznanie za zmarłego

  - sporządzenie stosownego wniosku

  - reprezentowanie przed sądem

 • Prawo pracyOpen or Close

  - przygotowanie pism

  - przygotowanie pozwu

  - reprezentowanie przed sądem

  - dochodzenie zasądzonej kwoty na drodze egzekucji komorniczej w przypadku zasądzonych kwot pieniężnych

 • Ubezpieczenia społeczneOpen or Close

  - reprezentowanie strony przed ZUS lub innym organem emerytalno-rentowym

  - przygotowanie odwołania od decyzji ZUS lub innym organem emerytalno-rentowym

  - reprezentowanie przed sądem

 • Własność nieruchomościOpen or Close

  - zasiedzenie nieruchomości, części nieruchomości, służebności gruntowej i osobistej

  - ustanowienie drogi koniecznej

  - przygotowanie pozwu/wniosku

  - reprezentowanie przed sądem

  - reprezentowanie w postępowaniu egzekucyjnym

  - wezwanie do zwrotu nieruchomości, opróżnienia zajętej nieruchomości, przywrócenia naruszonego posiadania, zapłaty odszkodowania za bezprawne zajęcie nieruchomości, odszkodowania za linie elektro-energetyczne, zapłata za bezumowne korzystanie, eksmisja, podział nieruchomości wspólnej

 • Księgi wieczysteOpen or Close

  - przygotowywanie wniosków do kw (założenie, zmiana, wpis, wykreślenie)

  - reprezentowanie w postępowaniu wieczystoksięgowym