Umowy, opinie, pisma

Oferowana pomoc w przygotowaniu Umowy/Opinii/Pisma

Przygotowywanie pojedynczych pism w trwających sprawach cywilnych, karnych oraz administracyjnych w których strona nie jest reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika, na podstawie przedstawionego przez Klienta stanu faktycznego i w oparciu o okazane dokumenty.


Na zlecenie Klienta przygotowuję również opinie prawne, mające na celu udzielenie Klientowi odpowiedzi na konkretne pytanie prawne. Odpowiedź udzielana jest na podstawie stanu faktycznego przedstawionego przez Klienta oraz w oparciu o obowiązujące przepisy prawne.