POSTĘPOWANIE
CYWILNE
Kancelaria oferuje pełen zakres obsługi w postępowaniu cywilnym tj.
rozwód, separacja, mediacje, przygotowanie pozwu, podział majątku
małżeńskiego po ustaniu małżeństwa, reprezentowanie przed sądem.
POSTĘPOWANIE
EGZEKUCYJNE
Oferujemy pomoc prawną w prowadzeniu postępowania egzekucyjnego,
przygotowaniu wniosku o: wszczęcie, wstrzymanie, zawieszenie, wznowienie
egzekucji, skargi na działania komornika, reprezentowanie strony w sprawach
egzekucyjnych prowadzonych przed sądem.
POSTĘPOWANIE
KARNE
Kancelaria oferuje pomoc prawną w postępowaniu karnym tj. obrona w sprawach karnych
oraz w sprawach o wykroczenia przed organem przygotowawczym, przed sądem I i II
instancji, reprezentowanie pokrzywdzonego w sprawach karnych w postępowaniu.

Witamy na stronie kancelarii Karolina Karasińska - Piergies

Nasza oferta skierowana jest zarówno do podmiotów gospodarczych – spółek oraz przedsiębiorców indywidualnych, jak i do osób fizycznych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, świadczymy swoje usługi w formie stałej obsługi lub na podstawie jednorazowych zleceń.

Kancelaria Adwokacka specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa karnego, cywilnego (m.in. prawo rzeczowe, spadki, zobowiązania), rodzinne (m.in. rozwody , alimenty , władza rodzicielska) oraz gospodarcze.

Pomoc prawna udzielana przez Kancelarię
obejmuje w szczególności:


Reprezentację

przed sądami powszechnymi i administracyjnymi wszystkich instancji.

Reprezentację

przed organami ścigania m.in. w sprawach karnych.

Reprezentację

przed organami administracji państwowej i samorządowej.

Sporządzanie

pozwów, wniosków, zwyczajnych i nadzwyczajnych środków zaskarżenia.

Pomoc

w prowadzeniu postępowań przesądowych, mediacji i negocjacji.

Reprezentację

w postępowaniach egzekucyjnych prowadzonych przez komorników.

Porady Prawne

W mojej kancelarii adwokackiej uzyskają Państwo porady prawne dotyczące obowiązujących przepisów oraz regulacji prawnych .


To konkretne odpowiedzi na konkretne pytania, dotyczące ściśle określonej sytuacji. Usługa ta jest realizowana bardzo szybko, a na odpowiedź nie muszą Państwo czekać przez wiele dni. Zapytania mogą być składane zarówno w formie telefonicznej, jak i elektronicznej, za pośrednictwem poczty e-mail.

Niezależnie, której gałęzi dotyczy Państwa pytanie, staramy się jak najpełniej odpowiedzieć na każde z nich.Karolina Karasinska - Piergies

Aktualności

Konferencja na temat zmian w prawie spadkowym i procedurze cywilnej.

W dniach 4-5 grudnia 2014 r. odbyła się zorganizowana przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” Oddział w Toruniu Konferencja pt. „Aktualne projekty ustaw dotyczące zmian prawa spadkowego i procedury cywilnej” .Czytaj więcej